Statut

W związku z obowiązkiem dostosowania statutów do aktualnie obowiązujących unormowań prawnych zarząd przedstawia nowy Statut:

"Statut Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej " uchwalony przez Wolne Zgromadzenie w dniu 4 czerwca 2018 roku.


Jesteśmy do twojej dyspozycji
Adres:
Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa
Nasza Chata
ul. Osowska 27, 04-302 Warszawa,
Godziny otwarcia:
w poniedziałki oraz w środy: 8.30 - 15.30,
we wtorki i czwartki: 8.00 - 15.00,
w piątek: 8.00 - 14.00
Kontakt
tel. biuro: (22) 610-58-79, 610-16-71
tel. administracja: (22) 879 88 79
e-mail: biuro@naszachata.pl