Aktualności


Uwaga 
cena ciepła systemowego Veolia

12-06-2024
Inforrmujemy, że ustawa z dnia 23.05.2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektr., gazu i ciepła sytemowego określa maksymalną cenę dostawy ciepła.
Cena ciepła może maksymalnie wzrosnąć w stosunku do ceny z dnia 30 września 2022 r. o:
a) 40% w okresie od 1 marca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.    
b) 46% w okresie od 1 lipca 2024 r.  do 31 grudnia 2024 r.      
c) 52 % w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 30 czerwca 2025 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uwaga
Mieszkańcy budynków z kotłowniami gazowymi
11-06-2024

Z satysfakcją informujemy, że Spółdzielnia podpisała umowę na dostawę gazu w okresie od 1 lipca do końca roku 2024 z firmą PAK Volt (Grupa Polsat Plus) w bardzo atrakcyjnej cenie. Tak więc rachunki za ogrzewanie i ciepłą wodę nie powinny wzrosnąć
.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plan remontów w 2024 r.
07-06-2024
Informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków w dniu 3 czerwca zatwierdziło plan remontów w okresie od VII 2024 r. do VI 2025 r.. Szczegóły w załączniku.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zawiadomienie o terminie Walnego Zgromadzenia 
07-05-2024
Zarząd SBM Nasza Chata informuje, że w dniu 3 czerwca 2024 r. o godzinie 18 w sali konferencyjnej Centrum Szkolenia przy ul. Tomasza Edisona 2 w Warszawie odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, na które serdecznie zapraszamy. Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia wraz z protokołem z poprzedniego Walnego Zgromadzenia będą wyłożone w biurze Spółdzielni przy ul. Osowskiej 27 na 2 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Prosimy o zapoznanie się z w/w materiałami oraz z:
Sprawozdanie finasowe za rok 2023 znajduje się poniżej w wiadomości z dnia 12-04-2024

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowa inwestycja Koprzywiańska 27
dostępne mieszkania
15-04-2024
Informujemy, że do sprzedania pozostały dwa mieszkania: 
mieszkanie nr 4,  I piętro, 3 pokoje,   powierzchnia 59,43 m2 - rzut M4
mieszkanie nr 9, III piętro, 3 pokoje,  powierzchnia 64,57 m2 - rzut M9
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni oraz pod telefonami:
600 339 009 Pani Renata Szczodry
883 319 848 Pani Marta Wójcik 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sprawozdanie finasowe za 2023 r.
12-04-2024
Szanowni Państwo, poniżej  przedstawiamy bilans Spółdzielni za rok 2023, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową do bilansu
Bilans 2023
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Do kupienia garaże

15-02-2024
Informujemy, że w garażu podziemnym budynku przy ul. Nizinnej 10 jest możliwość zakupu miejsc postojowych w cenie 24.600 zł/m.p. Dostępne miejsca posiadają numery: 1, 8, 14 i 16.
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni oraz pod telefonami:
600 339 009 Pani Renata Szczodry
883 319 848 Pani Marta Wójcik

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plan remontów 2023 r.
15-09-2023
Informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 12 czerwca b.r. zatwierdziło plan remontów dla poszczególnych nieruchomości. Szczegóły w załączniku:
Plan remontów 2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uwaga

04-07-2023
Informujemy, że otrzymaliśmy uzupełnienie do protokołu lustracji za lata 2018-2020 dotyczące dzialalności inwestycyjnej Spółdzielni. W załączeniu:
Uzupełnienie lustracji
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zawiadomienie o terminie Walnego Zgromadzenia
26-04-2023
Zarząd SBM Nasza Chata niniejszym informuje, że w dniu 12 czerwca 2023 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Centrum Szkolenia przy ul. Tomasza Edisona 2 w Warszawie
odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, na które serdecznie zapraszamy.
Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia wraz z protokołem z poprzedniego Walnego Zgromadzenia będą wyłożone
w biurze Spółdzielni przy ul. Osowskiej 27 na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Prosimy o zapoznanie sie z w/w materiałami oraz z: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kolejne podwyżki cen mediów

31-01-2023
Z przykrością informujemy, że Spółdzielnia otrzymała kolejne zawiadomienia o podwyżkach cen mediów:
1
. MPWiK podwyżka cen wody i ścieków od 27 sycznia 2023 r. do kwoty  w 2023 r.oku 10,88 zl/m3
2
. Veolia podwyżka cen ciepła o ponad 20% od 31.12.2022 r.
3.Stoen Operator podwyżka opłaty za dystrybucję energii elektrycznej
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jak zmniejszyć koszt ogrzewania lokalu?
06-09-2022
W związku z rosnącymi cenami ogrzewania bardzo ważne jest racjonalne gospodarowanie ciepłem w lokalu. W tym celu należy unikać nadmiernego wychłodzenia mieszkania, gdyż na jego ponowne ogrzanie konieczna będzie zwiększona emisja ciepła. Należy więc wietrzyć pomieszczenia krótko i intensywnie (szeroko otworzyć okno), a przed każdym wietrzeniem należy całkowicie zamknąć zawór przy grzejniku i odczekać ok. 5 minut. Po wietrzeniu zaczekać 5-10 minut i dopiero odkręcić zawory Grzejniki nie powinny być niczym zasłonięte. Wskazane jest również zmniejszenie nastaw grzejników  w czasie nieobecności w lokalu oraz w pomieszczeniach nieużywanych.
Temperatura w lokalu poza łazienkami nie powinna przekraczać 22 oC (pokój dzienny 20-22 oC,  sypialnia 17-18 oC,  kuchnia 17 oC, łazienka 22-24 oC)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lustracja za lata 2018 - 2020
05-07-2022
Informujemy, że Spółdzielnia zgodnie z wymogami Prawa Spółdzielczego w dniach od 21 kwietnia do 3 czerwca b.r. została poddana cyklicznej lustracji za lata 2018 -2020. Lustrację przeprowadził Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP. 
W załączeniu list polustracyjny.
List polustracyjny
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plan remontów 2022 r.
05-07-2022
Informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 20 czerwca zatwierdziło plan remontów dla poszczególnych nieruchomości. Szczegóły w załączniku.
Plan remontów

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uwaga nowa Rada Nadzorcza i Zarząd
30-06-2022
Informujemy, że w dniu 20 czerwca Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni wybrało nową Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu ukonstytuowała się w następujący sposób: 
Przewodniczący Rafał Szczepański
Wiceprzewodniczący Marek Góralski
Sekretarz Jerzy Ostoja Bębnowski
Członek Piotr Wasilewski
Członek Edward Dordański.
Skład Zarządu pozostał bez zmian t.j:
Prezes Andrzej Trzeciakowski
Wiceprezesi: Marek Kubiński i Mirosław Wudarczyk  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zawiadomienie o terminie Walnego Zgromadzenia
28-04-2022
Z A W I A D O M I E N I E:
Zarząd SBM „Nasza Chata” niniejszym informuje, że w dniu 20 czerwca 2022 r. o godz. 18.00
w sali konferencyjnej Centrum Szkolenia przy ul. Tomasza Edisona 2 w Warszawie,
odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni, na które serdecznie zapraszamy.

Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia wraz z protokołem z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
wyłożone będą w Biurze Spółdzielni przy ul. Osowskiej 27 na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia
Prosimy o zapoznanie się z w/w materiałami oraz:
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia 20 czerwca 2022 roku
Protokół z Walnego Zgromadzenia z 2019 roku

Sprawozdanie finansowe za rok 2019
Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uwaga mieszkańcy budynku Dubieńska 25
08-02-2022
Informujemy, że powierzchnia części wspólnych budynku wynosi 61,80 m2. Powyższą powierzchnię należy uwzględnić w zgłoszeniu do podatku od nieruchomości

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga mieszkańcy budynków z kotłowniami gazowymi
Cena gazu w 2022r.

30-12-2021 r.
Informujemy, że Spółdzielnia w 2020 roku zawarła z dostawcą paliwa gazowego Spółką PGNiG Obrót Detaliczny aneks gwarantujący bardzo atrakcyjną i niezmienną cenę gazu na lata 2021 i 2022.
W związku z powyższym cena gazu dla naszej Spółdzielni w 2022 roku powinna pozostać bez zmian..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamieszanie z opłatami za śmieci !
20-12-2021

Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z zakwestionowaniem przez Regionalną Izbę Rozrachunkową opłat za śmieci uzależnionych od wielkości lokali, Rada Miasta st. Warszawy w dniu 17 grudnia, a więc już po wysłaniu przez Sp-lnię zawiadomień o wysokości czynszów zmieniła stawki za wywóz odpadów.
Nowa stawka za wywóz śmieci będzie wynosiła  w budynkach wielorodzinnych
od dnia 1 stycznia 2022 r.  85 zł za lokal bez względu na jego wielkość.

W związku z powyższym należy się spodziewać korekty opłaty za śmieci za miesiąc styczeń.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nowa inwestycja Koprzywiańska 27
19-11-2021
Informujemy iż Spółdzielnia nabyła działkę przy ul. Koprzywiańskiej 27 w dzielnicy Praga Południe. Planujemy na niej budowę niewielkiego, 11 mieszkaniowego budynku wielorodzinnego.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nowy system opłat za śmieci od 1 stycznia 2022 r.
19-11-2021
Rada m.st. Warszawy przyjęła nowy system naliczania opłat za wywóz śmieci. Stawki będą ustalane od powierzchni mieszkania.
Dla mieszkań o powierzchni do 30 m2 opłata będzie wynosić 52 zł, od 30,01 m2 do 40 m2 - 77zł, od 40,01 m2 do 60 m2 - 88 zł, od 60,01 m2 do 80 m2 - 94 zł, a powyżej 80,01 m2 - 99 zł.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dubieńska 25 przyjęta do użytkowania
30-06-2021
Informujemy, że 30 czerwca 2021 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał zaświadczenie potwierdzające przyjęcie do użytkowania budynku przy ul.Dubieńskiej 25.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bilanse za lata 2019 i 2020
02-03-2021
15-04-2021

Szanowni Państwo, w związku z przedlużającym się stanem epidemii zdecydowaliśmy się zamieścić bilanse Spółdzielni za rok 2019 i 2020. Bilanse  wymagają zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Przypominamy, że termin Walnego Zgromadzenia został określony ustawowo na 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii. Bilans 2019          Bilans 2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga mieszkańcy budynku 29 Listopada 18A
03-10-2020
informujemy, że Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Sródmieście bez wcześniejszego powiadomienia Spółdzielni wprowadził w dniu 2 listopada na uliczkach osiedlowych otaczających budynek 18A strefę ruchu, w której obowiązują wszystkie przepisy ruchu drogowego oraz ustanowił na tym obszarze obowiązek posiadania identyfikatora na wjazd oraz parkowanie samochodów. Za brak identyfikatora straż miejska po 2 tygodniach od dnia wprowadzenia strefy  będzie wystawiała mandaty. Wniosek o wydanie identyfikatora oraz szczegółowe informacje na stronie www.zgn.waw.pl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nowe opłaty za śmieci
30-10-2020
Informujemy, że Rada Miasta Stołecznego Warszawy uchwałą z dnia 15 października b.r. ustaliła nowy sposób obliczania opłat za wywóz śmieci. Opłata będzie uzależniona od zużycia wody w danej nieruchomości i będzie wynosiła 12,73 zł/m3 wody. Zarządcy zobowiązani są do wyliczenia opłaty dla każdej nieruchomości na podstawie średniomiesięcznego zużycia wody z kolejnych 6 miesięcy z okresu ostatnich 12 miesięcy. Nowe opłaty będą obowiązywały od 1 kwietnia 2021 r.
Uchwała Rady Miasta

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uwaga
ponowne zamknięcie biura Spółdzielni
19-10-2020
Szanowni Państwo, informujemy, że ze względu na aktualną trudną sytuację epidemiologiczną od dnia dzisiejszego do odwołania biuro będzie zamknięte dla odwiedzających. Prosimy o dokonywanie zgłoszeń  telefonicznie bądź mailowo.
Telefony: 22 610 58 79, 22 610 16 71 i bezpośredni do administracji 22 879 88 79
biuro@naszachata.pl
administracja@naszachata.pl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uwaga
Mieszkańcy budynku Szlenkierów 1
25-08-2020
od dnia 7 września b.r. Państwa budynek znajdzie się w Strefie Płatnego Parkowania. Informujemy, że każdemu Mieszkańcowi w cenie 30 zł za rok przysługuje tzw Abonament mieszkańca uprawniający do bezpłatnego parkowania w pobliżu domu. Szczegółowe informacje mozna znaleźć pod linkiem zdm.waw.pl/sprawy/parkowanie/abonament-mieszkanca/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uwaga konieczność maseczki
 
24-06-2020
informujemy, że w przypadku wizyty osobistej w biurze i administracji Spółdzielni wymagane jest zakładanie maseczki.
Namawiamy Państwa dla naszego wspólnego bezpieczeństwa do dokonywania wszelkich zgłoszeń telefonicznie bądź mailowo.
Telefony: 22 610 58 79, 22 610 16 71 oraz bezpośredni do administracji 22 879 88 79
biuro@naszachata.pl  administracja@naszachata.pl
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Termin Walnego Zgromadzenia
08-05-2020
Szanowni Państwo, informujemy, że ustawa o tarczy antykryzysowej określa ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia na 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szanowni Państwo
06-04-2020
W warunkach epidemii koronawirusa wiele osób ze względu na pracę zdalną, opiekę nad dziećmi czy z innych przyczyn przebywa w ciągu dnia w domu. Dlatego w tym trudnym dla wszystkich czasie prosimy o niezakłócanie spokoju sąsiadom i stworzenie sobie nawzajem odpowiednich warunków zarówno do pracy jak i wypoczynku. Atmosfera wzajemnej życzliwości i chęci pomocy zwłaszcza w obliczu zbliżających się Swiąt  jest bezcenna.
Życzymy Państwu zdrowych i spokojnych Swiąt Wielkanocnych.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezynfekcja
30-03-2020
W związku z pytaniami informujemy, że wszyscy dozorcy otrzymali płyny dezynfekujące i od ponad tygodnia mają obowiązek dezynfekcji klamek, poręczy, posadzek oraz przycisków windowych, domofonowych i świetlnych

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zamknięte place zabaw
27-03-2020
Szanowni Państwo, ze względu na epidemię koronawirusa, zmuszeni jesteśmy zamknąć place zabaw.
Prosimy o niekorzystanie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamknięte biuro
20-03-2020
informujemy, że biuro jest nieczynne dla odwiedzających. Prosimy o dokonywanie wszelkich zgłoszeń  telefonicznie bądź mailowo.
Telefony: 22 610 58 79, 22 610 16 71 i bezpośredni do administracji 22 879 88 79
biuro@naszachata.pl   administracja@naszachata.pl
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nieczynna kasa
12-03-2020
W związku epidemią koronawirusa informujemy, że od dnia 12 marca do odwołania będzie nieczynna kasa w biurze Spółdzielni. Prosimy o wnoszenie opłat czynszowych na indywidualne rachunki bankowe. Przepraszamy za utrudnienie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Nowe opłaty za śmieci
17-01-2020
Szanowni Państwo, informujemy, że Rada m. st. Warszawy  zmieniła opłaty za wywóz śmieci.
Miesięczne stawki opłat za posegregowane odpady komunalne od dnia 1 marca 2020 r. wynoszą:
• dla lokali mieszkalnych 65 zł od gospodarstwa domowego
• dla lokali niemieszkalnych (usługowych) 1,35 zł za m
2  powierzchni
W przypadku odpadów niesegregowanych opłaty będą wyższe o 100%. Szczegółowe informacje dotyczące tematyki segregacji znajdują się w zakładce "Segregacja śmieci".
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                   

 
Uwaga zmiana w regulaminie porządku domowego 
24-09-2019
informujemy, że Rada Nadzorcza uchwałą nr 9/2019 z dnia 23.09.2019 r. zmieniła  godziny, w których można wykonywać prace wywołujące nadmierny hałas takie jak  np. wiercenie czy kucie. Prace te można wykonywać w dni powszednie w godzinach 8.00-16.00, a w soboty 9.00-14.00.
Zachęcamy do zapoznania się z całym tekstem regulaminu, który znajduje sie w zakładce Dokumenty/Regulaminy/


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
UWAGA WAŻNA INFORMACJA
przekształcenie wieczystej dzierżawy we własność z bonifikatą 98%
12-09-2019
W związku z ogromnymi opóźnieniami w wydawaniu przez poszczególne Urzędy Dzielnic zaświadczeń potwierdzających przekształcenie wieczystej dzierżawy gruntu we własność, aby skorzystać z całej przysługującej bonifikaty od wniesienia jednorazowej opłaty za przekształcenie, sugerujemy wszystkim właścicielom odrębnych własności lokali mieszkalnych i miejsc postojowych, czyli osobom posiadajacym akty notarialne, złożenie w odpowiednim do adresu nieruchomości Urzędzie pisma informującego o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowej wraz z wnioskiem o udzielenie bonifikaty. Wzór pisma i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Miasta pod linkiem: https://warszawa19115.pl/-/przeksztalcenie-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-m-st-warszawy-w-trybie-ustawy-z-dnia-20-lipca-2018?inheritRedirect=true  
Wzór pisma.
  Osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych i miejsc postojowych lub ekspektatywy nie muszą  indywidualnie składać pism ponieważ zrobi to za nie Spółdzielnia.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Nowa inwestycja ul. Dubieńska 25
27-08-2019
Informujemy , że w dniu 26 sierpnia rozpoczęła się budowa 18 lokalowego budynku mieszkalnego na działce przy ul. Dubieńskiej  25. Wykonawcą robót jest  Przedsiębiorstwo Tynkbud1 Sp. z o.o.
Szczególy w zakładce "Nowe inwestycje"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat
10-08-2019

Zarząd SBM Nasza Chata ze smutkiem informuje, że w dniu 14 lipca 2019 r. zmarł tragicznie nasz kolega, wieloletni członek  Rad Nadzorczych Spółdzielni (w tym aktualnej) Pan Jan Topolnicki. Cześć Jego pamięci.
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ZAWIADOMIENIE O TERMINIE WALNEGO ZGROMADZENIA
13-05-2019

Z A W I A D O M I E N I E:
Zarząd SBM „Nasza Chata” niniejszym informuje, że w dniu 3 czerwca 2019 r. o godz. 18.00
w sali konferencyjnej Centrum Szkolenia przy ul. Tomasza Edisona 2 w Warszawie,
odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni, na które serdecznie zapraszamy.

Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia wraz z protokółem z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
wyłożone będą w Biurze Spółdzielni na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia
Prosimy o zapoznanie się w/w materiałami
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia 3 czerwca 2019 roku
Protokół z Walnego Zgromadzenia w 2018 roku
Sprawozdanie Finansowe za rok 2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lustracja za lata 2015 – 2017

Informujemy, że Spółdzielnia w listopadzie 2018 r. została poddana cyklicznej lustracji za lata 2015 – 2017.
Lustracje przeprowadziła Krajowa Rada Spółdzielcza.
W załączeniu protokół


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
98% BONIFIKATY OD PRZEKSZTAŁCENIA WIECZYSTEJ DZIERŻAWY

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, że Rada Rada Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 18 października 2018 r. podjęła uchwałę o udzieleniu 98% bonifikaty osobom fizycznym będących właścicielami lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym
od opłaty jednorazowej za przekształcenie wieczystej dzierżawy we własność.
W załączeniu uchwała Rady oraz ustawa o przekształceniu.

z poważaniem
Zarząd Spółdzielni


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Nowa Rada Nadzorcza
05-06-2018

Informujemy, że Walne Zgromadzenie w dniu 4 czerwca 2018 r. wybrało nową Radę Nadzorczą.
Rada ukonstytuowała się w następujący sposób:

Przewodniczący - Dariusz Górnicki
Wiceprzewodniczący - Paweł Zapaśnik
Sekretarz - Witold Pawłowicz
Członek - Piotr Wasilewski
Członek Jan Topolnicki

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Wezwanie do usunięcia prywatnych rzeczy z części wspólnych i garaży

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do ogłoszeń ogólnych ponownie informujemy, że obowiązujące przepisy przeciwpożarowe i budowlane zabraniają użytkowania pomieszczeń niezgodnie z ich przeznaczeniem.
To znaczy, że garaż służy wyłącznie do parkowania samochodów, a ciągi komunikacyjne, będące częściami wspólnymi budynku takie jak klatki schodowe i korytarze piwniczne do przemieszczania się osób i nie mogą być niczym zastawiane.
Ponadto w wózkarniach mogą się znajdować tylko wózki i rowery.
Niedozwolone jest w ich obrębie składowanie żadnych innych przedmiotów!
Ponieważ w obrębie należącego do Pani/Pana/Państwa stanowiska postojowego przechowywane są niedozwolone, prywatne rzeczy wzywamy do ich bezwzględnego usunięcia do dnia 30 kwietnia b.r.
Proszę zrozumieć, że budynek jest ubezpieczony ale w razie zaistnienia pożaru praktyką towarzystw ubezpieczeniowych jest niewypłacanie odszkodowań ze względu na przechowywanie w opisanych wyżej
pomieszczeniach przedmiotów niedozwolonych w tym łatwopalnych.
Brak wypłaty odszkodowania nie dotyczy tylko Pana/i/Państwa udziału w nieruchomości tylko wszystkich mieszkańców.
Nie sądzimy żeby było Panią/a/Państwa stać na zrekompensowanie tego faktu wszystkim sąsiadom.
Ponadto składowanie prywatnych rzeczy w pomieszczeniach do tego nieprzeznaczonych oraz zastawanie nimi ciągów komunikacyjnych podlega karze administracyjnej i mandatom ze strony Straży Pożarnej

Z poważaniem
Zarząd Spółdzielni


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
BONIFIKATA OD OPŁATY ZA WIECZYSTĄ DZIERŻAWĘ
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość otrzymania 50% bonifikaty w opłacie rocznej za 2018 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w przypadku wykorzystywania nieruchomości na cele mieszkaniowe. Warunkiem jest dochód brutto przypadający na osobę w gospodarstwie domowym nie przekraczający wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 roku to jest 2135,76 zł.
Informacje o tym jakie dokumenty należy złożyć są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Urzędów Dzielnic oraz w biurze Spółdzielni.
Odpowiednie wnioski i zaświadczenia:
• w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu należy złożyć w biurze Spółdzielni do dnia 26 lutego 2018 r.,
• w przypadku prawa własności lokalu do właściwego Urzędu Dzielnicy do dnia 1 marca 2018 r. Wnioski i oświadczenia powinny być wypełnione i podpisane przez każdego pełnoletniego członka gospodarstwa domowego.


Do wniosku o bonifikatę należy dołączyć:
• przez pracujących zawodowo: zaświadczenie o dochodach, za rok poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, wydane przez Pracodawcę lub Urząd Skarbowy, UWAGA: Rozliczenie na druku PIT, składanym do Urzędu Skarbowego, nie stanowi podstawy ustalenia wysokości dochodu,
• przez emerytów i rencistów: wydane przez ZUS zaświadczenie PIT-40A lub decyzję o wysokości przyznanej emerytury, za rok poprzedzający rok w którym składany jest wniosek, UWAGA: w przypadku dołączenia do wniosku odcinka emerytury lub renty, wymagane jest złożenie oświadczenia, że dochody w pozostałych miesiącach roku nie uległy zmianie.
• przez studentów/uczniów: zaświadczenie uczelni/szkoły z adnotacją pobierania lub nie pobierania stypendium.

W przypadku oświadczenia o braku dochodu, należy złożyć zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaliczek na podatek dochodowy oraz, na druku oświadczenia, informacje określające źródła utrzymania gospodarstwa domowego.
UWAGA: w przypadku wskazania jako źródło utrzymania gospodarstwa domowego środki otrzymywane od osób trzecich wymagane jest złożenie przez te osoby oświadczenia o wysokości oraz czasie przekazania tych środków lub innej formie udzielania pomocy.
W przypadku stwierdzenia, że gospodarstwo domowe utrzymywane jest z oszczędności, należy złożyć zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaliczek na podatek dochodowy oraz oświadczenie o wysokości posiadanych oszczędności uzupełnione zaświadczeniem banku o wysokości odsetek.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Uwaga podatek od części wspólnych budynków!

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w biurze Spółdzielni są cały czas dostępne obmiary dotyczące łącznych powierzchni części wspólnych poszczególnych nieruchomości, w których znajdują się Państwa lokale lub miejsca postojowe.

Przypominamy, iż stosownie do treści Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku znowelizowanej Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw,
jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) ciąży na właścicielach w zakresie
odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Oznacza to, iż począwszy od 1 stycznia 2016 roku przedmiotem opodatkowania jest nie tylko lokal stanowiący odrębną własność oraz udział w nieruchomości na której budynek jest posadowiony, ale również udział w powierzchni części wspólnych budynku, w którym przedmiotowy lokal się znajduje.

Informujemy ponadto, iż w zakresie lokali objętych odrębną własnością (w tym ułamkowych części lokali objętych odrębną własnością, z którymi wiąże się prawo do korzystania z miejsc postojowych) obowiązek deklaracji oraz aktualizacji w przedmiocie podatku od nieruchomości oraz uiszczenie przedmiotowych świadczeń spoczywa na właścicielach tychże lokali.
W celu wyliczenia podatku od części wspólnych budynku każdy ze współwłaścicieli nieruchomości, to jest osoby posiadające odrębną własność lub współwłasność lokalu (lokal mieszkalny lub usługowy lub miejsce postojowe w garażu) powinien złożyć w Urzędzie właściwej dzielnicy formularz IN-15.

Instrukcja wypełnienia oraz powierzchnie części wspólnych w poszczególnych nieruchomościach w załączeniu.

Instrukcja IN-15

Formularz IN-15
Zestawienie powierzchni części wspólnych poszczególnych nieruchomości.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wzory oklejania szklanych balustrad - Strefa Dębu

Kolor szary oznacza folię matową, natomiast kolor biały folię przezroczystą. Kąt ustawienia wzoru 30 stopni.
Uwaga: nie można mieszać wzorów w obrębie jednego balkonu.

Wzory oklejania szklanych balustrad.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Budynek SBM Nasza Chata w serialu TVN "Na Wspólnej"

Informujemy iż naleący do Spółdzielni budynek przy ul.Szlenkierów 1 (róg Górczewskiej) występował w serialu telewizji TVN "Na Wspólnej ".


Jesteśmy do twojej dyspozycji
Adres:
Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa
Nasza Chata
ul. Osowska 27, 04-302 Warszawa,
Godziny otwarcia:
w poniedziałki oraz w środy: 8.30 - 15.30,
we wtorki i czwartki: 8.00 - 15.00,
w piątek: 8.00 - 14.00
Kontakt
tel. biuro: (22) 610-58-79, 610-16-71
tel. administracja: (22) 879 88 79
e-mail: biuro@naszachata.pl